Vad finns det för regler?

Regler finns där för att följas. När det kommer till att renovera sitt badrum finns även där ett par regler att ta hänsyn till. Det är Boverket som har satt dessa regler, mest för att badrummet ska fungera så bra som möjligt. Boverket hjälper däremot inte till med att finna rätt material eller smarta lösningar utan det får ägaren utav fastigheten göra.

Se alltid till att du har all information när det kommer till regler så att du vet att du gjort allt rätt. Klicka här för att läsa igenom regler, krav och byggnormer.