Mögel

Vi kom ju inte lite på mögel i förra inlägget, och att mögel säkerligen kan undvikas genom att låta bli att ha en pool i sovrummet. Men det är ju ovanligt att man har en pool där.

Hur vet man att man har mögel i övrigt då?

När man drabbas av mögel kan man spåra källan med hjälp av en mögelhund. Om man bara misstänker att man har mögel så är det också ett sätt att undersöka om man faktiskt har mögel i badrummet. En tränad hund kan hitta källan till mögel med sitt luktsinne.

Några tydliga tecken på att man har drabbats av mögel är dessutom att man ser bubblor under golvmattor och tapeter, missfärgningar, fuktfläckar eller att till exempel väggfärgen flagnar. Då kan man vara säker på att man behöver undersöka om man har drabbats av mögel.

Det är också viktigt att ta tag i bekymret så fort man kan. Mögel går aldrig över av sig själv. Istället är det viktigt att börja undersöka och behandla direkt. Ju längre man väntar, desto värre blir det. Och dyrare.